TERIMA KASIH KERANA SUDI SINGGAH DI LAMAN INI

Maklum balas dialu-alukan. Sila klik pada comment.

Atau e-mel: amrinajr@gmail.com

(sila klik foto dalam setiap masukan untuk paparan skrin penuh)

SELAMAT HARI RAYA AIDIL FITRI

Minal 'a 'idin wal fa idhin

Kullu am wa antum bi khair

Maaf Zahir dan Batin

Wednesday, February 16, 2011

GURU SMI TERLIBAT KAJIAN BEBAN TUGAS GURU (OVER THE INTERNATIONAL STANDARD LIMIT)

Ipoh, Rabu: 16.2.11 / 13 Rabiul Awwal 1432

Piawai antarabangsa menetapkan jam bekerja maksimum seseorang buruh ialah 48 jam seminggu. Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa (International Labour Organisation, ILO) berkenaan menjadi penanda aras pematuhan hak-hak buruh dan kewajipan majikan. Maksudnya, jika seseorang buruh itu dikehendaki bekerja melebihi tempoh masa yang diperuntukkan, dia berhak dipertimbangkan elaun kerja lebih masa, atau ganjaran gantian yang setara, misalnya cuti.

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) turut prihatin dengan kebajikan para guru yang bukan sahaja berhadapan dengan tugas utama, iaitu pengajaran dan pembelajaran, bahkan kerja sampingan seperti pengurusan data, rekod, dan tanggungjawab terhadap pelbagai lapis pentadbiran pendidikan. Kajian beban tugas guru dilaksanakan di seluruh negara supaya saranan jawatankuasa induk isu berkenaan dapat diperhalusi. SMK St. Michael, Ipoh (SMI) turut terpilih sebagai sampel sekolah rawatan (SR). 
Dr. Maria dari Bahagian Pendidikan Guru, KPM sedang mengedarkan borang soal selidik

Sebanyak 30 orang guru telah dipilih menerusi kaedah persampelan bukan rawak bertujuan, dikumpulkan serentak di bilik OMA bagi memastikan kadar kembalian 100 peratus. Instrumen yang ditadbirkan dipecahkan kepada beberapa bahagian seperti profil responden, soalan respons tertutup dan soalan respons terbuka. Kebanyakan responden menyelesaikan jawapan semua item dalam tempoh sejam.

kelihatan En. Mohd Zahir (Penolong Kanan), En. Chong (Guru Cemerlang Fizik), En. Christopher (Pengurusan Perniagaan), En. Panirchelvam (Pengetahuan Moral) dan Ustaz Marhalim

SMI dipilih sebagai sekolah rawatan kerana KPM telah melantik dua orang pembantu guru yang akan ditempatkan di bilik guru. Setelah 8 bulan, kumpulan guru yang sama akan menjawab item soal selidik yang sama sebagai pascaujian (post-test). Keputusan kajian berskala besar itu kelak akan menjadi asas perjawatan pembantu guru, sama ada mengikut nisbah seorang pembantu guru kepada nisbah 500 orang murid, atau memerlukan norma perjawatan yang lain...

No comments:

Post a Comment